Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây - Tỉnh Tiền Giang

Danh sách tin Danh sách tin

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Văn bản mới Văn bản mới

 Xin báo giá sinh phẩm, hóa chất sử dụng năm 2023-2024 của Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây
 Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022
 Quyết định Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022
 Chỉ đạo của Ban Giám đốc trong họp lệ tháng 11 năm 2022

Liên kết Liên kết