Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây - Tỉnh Tiền Giang

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

An toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID 19

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong điều kiện tiếp tục phòng chống dịch Covid 19, theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, ...

Tin tức Tin tức

Văn bản mới Văn bản mới

 Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động 6 tháng đầu năm, việc thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân số và hai chuyên đề thi đua của Trạm Y tế xã, thị trấn năm 2020
 Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ
 Thông báo về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
 Báo cáo Công tác giám sát thường xuyên hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm năm 2019

Liên kết Liên kết