Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây - Tỉnh Tiền Giang

Danh sách tin Danh sách tin

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Văn bản mới Văn bản mới

 Danh sách Cán bộ phụ trách đường dây nóng tại các Trạm Y tế xã
 Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021
 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế - đợt 2 năm 2021
 Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế - đợt 2 năm 2021
 Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021

Liên kết Liên kết