Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây - Tỉnh Tiền Giang

Danh sách tin Danh sách tin

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2021
 Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2021
 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2020
 Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2020
 Danh sách công bố trúng tuyển viên chức TTYT Gò Công Tây năm 2020

Liên kết Liên kết