Skip to Content

Tin y tế Tin y tế

Hạnh phúc từ thư cảm ơn
Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây, Khoa Y Dược cổ truyền ( YDCT) luôn là một tập thể đoàn kết thống nhất, mỗi thành viên luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên vì mục tiêu phát triển đơn vị...
Tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ Y tế trong Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây

Tin sự kiện Tin sự kiện

Hoạt động đơn vị Hoạt động đơn vị

Hiệu quả từ công tác cải cách hành chánh
   Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, TTYT huyện Gò Công Tây đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân khi đến khám, c...
Hội thi An toàn thực phẩm TTYT Gò Công Tây năm 2018
 Công văn số 3184/SYT-NVY ngày 16/9/2015 V/v Thông báo Tuần lễ Đào tạo y khoa liên tục Bệnh viện Đại học Y Dược lần 1 – năm 2015
 Thông báo số 3011/KH-SYT ngày 03/9/2015 V/v Lịch thảo luận dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016
 Thông báo số 2318/SYT-KHTC ngày 08/7/2015 V/v Thông báo ý kiến kết luận của Ban Giám Đốc sở Y tế trong Họp giao ban Quý II năm 2015
 Thông báo số 2381/SYT-NVY ngày 13/7/2015 V/v Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo về “Dinh dưỡng Lâm sàng – Điều trị” và khóa đào tạo về “Khám tư vấn Dinh dưỡng”
 Thông báo số 2001/SYT-NVY ngày 17/6/2015 V/v Thông báo Hội nghị Khoa học & Đào tạo liên tục YHCT

Liên kết Liên kết

Đoàn thanh niên Đoàn thanh niên

Phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 Phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 31/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang phối hợp Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tiền Giang tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,...

Hội phụ nữ Hội phụ nữ

Tin chi bộ Tin chi bộ