Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây - Tỉnh Tiền Giang

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên đơn vị : TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

- Địa chỉ: Số 09A, đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 2, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại:  0273 3838355  Fax: 0273 3838355.

- Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Tiền Giang.

- Email: gocongtay.ttytdp.gov.vn,ttytegocongtay@gmail.com 

II. THÔNG TIN RIÊNG:

1. Lãnh đạo đơn vị:

 - Giám đốc: Giảng Văn Phi Điền.
          Điện thoại: 0949714098.
          Email: bsphidien@gmail.com;

- Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Tuấn.
          Điện thoại: 0918942408.
          Email: nguyenhuutuan@tiengiang.gov.vn;

- Phó Giám đốc: Trần Thị Tuyết Trinh.
          Điện thoại: 0945226557.
          Email: tuyettrinhtran1976@gmail.com;

2. Cơ cấu tổ chức:

Ban Giám Đốc:

Trung Tâm Y Tế có 01 Giám Đốc và 02 Phó Giám Đốc.

Các phòng chức năng:

1. Phòng Tổ chức hành chính;

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp;       

3. Phòng Tài chính  kế toán;

4. Phòng Dân số;

Các khoa hệ điều trị:

1. Khoa Khám bệnh;

2. Khoa  Hồi sức Cấp cứu;

3. Khoa Nội – Nhi;

4. Khoa Phụ sản;

5. Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh;

6. Khoa Dược;

7. Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng;

Y Tế Dự Phòng huyện có các khoa:

1. Khoa Kiểm soát  bệnh tật;

2. Khoa an toàn  thực phẩm – Y tế công cộng;

Các đơn vị trực thuộc, gồm:

1. Các Trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung Tâm Y Tế:

Trung Tâm Y tế huyện Gò Công Tây là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng. Trung Tâm chịu sự quản lý toàn diện của Giám Đốc Sở Y tế, sự quản lý nhà nước của UBND huyện Gò Công Tây; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của các đơn vị chuyên khoa đầu ngành tuyến tỉnh.

Trung Tâm Y tế huyện Gò Công Tây thực hiện hai chức năng: y tế dự phòng và khám chữa bệnh.

Nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám, chữa bệnh; y tế dự phòng; phòng chống HIV/AIDS; phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện cấp cứu, khám chữa bệnh; triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, thị trấn và các cơ sở y tế trên địa bàn.

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế; là cơ sở thực hành cho học sinh, sinh viên trường Y tế.

5. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về y tế cộng đồng và dịch tể học; nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc; ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

6. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật: lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới thực hiện các phác đồ chẩn đoán và điều trị; chăm sóc sức khỏe ban đầu.

7. Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công.

8. Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ, chính sách, khen thưởng, kỹ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo qui định của pháp luật.

9. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

10. Chủ trì phối hợp với các Ngành, Đoàn thể trong huyện thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và tham gia vào các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ban Giám Đốc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện giao.

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông báo về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
 Báo cáo Công tác giám sát thường xuyên hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm năm 2019
 Về việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử tại TTYT và TYT xã
 Tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2019

Liên kết Liên kết