Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây - Tỉnh Tiền Giang

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên đơn vị : Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây

- Địa chỉ: Số 09A, đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 2, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại:  0273 3838355  Fax: 0273 3838355.

- Cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Tiền Giang.

- Email: gocongtay.ttytdp@tiengiang.gov.vn

ttytegocongtay@gmail.com 

II. THÔNG TIN RIÊNG:

1. Lãnh đạo đơn vị:

 - Giám đốc: Giảng Văn Phi Điền.
          Điện thoại: 0949714098.
          Email: bsphidien@gmail.com;

- Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Tuấn.
          Điện thoại: 0918942408.
          Email: nguyenhuutuan@tiengiang.gov.vn;

- Phó Giám đốc: Trần Thị Tuyết Trinh.
          Điện thoại: 0945226557.
          Email: tuyettrinhtran1976@gmail.com;

 Phó Giám đốc: Phạm Văn Quang.
          Điện thoại: 0919452839.
          Email: 

2. Cơ cấu tổ chức:

* Ban Giám Đốc:

Trung tâm Y tế có 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

* Các phòng chức năng:

1. Phòng Tổ chức hành chính:

- Nguyễn Văn Thành - Q. Trưởng Phòng

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp:

​- Nguyễn Văn Mừng - Trưởng Phòng  

3. Phòng Tài chính  kế toán:

​- Trần Thị Tuyết Nga - Trưởng Phòng

- Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Phó Phòng

4. Phòng Dân số:

​- Võ Thúy Hương Thư - Q. Điều hành Phòng

* Các khoa hệ điều trị:

1. Khoa Khám bệnh;

​- Nguyễn Khôi Nguyên - Trưởng Khoa

​- Lê Trung Dũng - Phó Khoa

2. Khoa  Hồi sức Cấp cứu;

​- Đào Thị Kim Chi - Phó Khoa

​- Trần Thị Dung - Phó Khoa

3. Khoa Nội – Nhi;

​- Huỳnh Ngọc Vinh - Trưởng Khoa

​- Nguyễn Thị Cẩm - Phó Khoa

4. Khoa Phụ sản;

​- Phạm Thị Tuyết - Trưởng Khoa

​- Ngô Ngọc Loan - Phó Khoa

5. Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh;

​- Lê Tấn Bảy - Trưởng Khoa

6. Khoa Dược;

​- Nguyễn Hồng Châu - Trưởng Khoa

7. Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng;

​- Hà Thụy Loan Anh - Q. Điều hành  Khoa

* Y Tế Dự Phòng huyện có các khoa:

1. Khoa Kiểm soát  bệnh tật;

​- Võ Thanh Sơn - Q. Điều hành Khoa

2. Khoa an toàn  thực phẩm – Y tế công cộng;

​- Nguyễn Thị Phương Trang - Trưởng Khoa

Các đơn vị trực thuộc, gồm:

1. Trạm Y tế xã Bình Nhì:

​- Nguyễn Thị Kiều Oanh - 

2. Trạm Y tế xã Bình Phú:

​- Nguyễn Thị Hạnh - 

3. Trạm Y tế xã Bình Tân:

​- Trần Thị Kim Liên - Trưởng Trạm

4. Trạm Y tế xã Đồng Sơn:

​- Lâm Nguyệt Thanh - Trưởng Trạm

5. Trạm Y tế xã Đồng Thạnh:

​- Phan Thị Bo - Trưởng Trạm

​- Lê Văn Ngoan - Phó Trạm

6. Trạm Y tế xã Vĩnh Hựu:

​- Ngô Thiện Nhân - Trưởng Trạm

​- Nguyễn Thị Xuân Dung - Phó Trạm

7. Trạm Y tế xã Thạnh Trị:

​- Huỳnh Văn Riếp - Trưởng Trạm

8. Trạm Y tế xã Thạnh Nhựt:

​- Lê Thị Thủy - Trưởng Trạm

9. Trạm Y tế xã Long Bình:

​- Phan Văn Lụa - Trưởng Trạm

​- Nguyễn Thị Hồng Thủy - Phó Trạm

10. Trạm Y tế xã Thành Công:

​- Huỳnh Thị Trinh - Trưởng Trạm

​- Nguyễn Thị Kim Đính - Phó Trạm

11. Trạm Y tế xã Yên Luông:

​- Trần Văn Hạnh - Trưởng Trạm

​- Bùi Lê Minh Sang - PhóTrạm

12. Trạm Y tế xã Long Vĩnh:

​- Phan Thị Trúc Ly - Trưởng Trạm

​- Lê Thị Ngọc Chi - Phó Trạm

13. Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Bình:

​- Nguyễn Hữu Nhân - 

​- Nguyễn Thị Diễm Thúy - Phó Trạm

3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung Tâm Y Tế:

Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng. Trung Tâm chịu sự quản lý toàn diện của Giám Đốc Sở Y tế, sự quản lý nhà nước của UBND huyện Gò Công Tây; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của các đơn vị chuyên khoa đầu ngành tuyến tỉnh.

Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây thực hiện hai chức năng: Y tế dự phòng và khám chữa bệnh.

Nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám, chữa bệnh; y tế dự phòng; phòng chống HIV/AIDS; phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện cấp cứu, khám chữa bệnh; triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, thị trấn và các cơ sở y tế trên địa bàn.

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế; là cơ sở thực hành cho học sinh, sinh viên trường Y tế.

5. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về y tế cộng đồng và dịch tể học; nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc; ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

6. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật: lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới thực hiện các phác đồ chẩn đoán và điều trị; chăm sóc sức khỏe ban đầu.

7. Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công.

8. Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ, chính sách, khen thưởng, kỹ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo qui định của pháp luật.

9. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

10. Chủ trì phối hợp với các Ngành, Đoàn thể trong huyện thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và tham gia vào các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ban Giám đốc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện giao.

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2020
 Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2020
 Danh sách công bố trúng tuyển viên chức TTYT Gò Công Tây năm 2020
 Danh sách công bố điểm thi tuyển dụng viên chức TTYT Gò Công Tây năm 2020
 Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây thông báo tuyển dụng CBVC năm 2020

Liên kết Liên kết